Menu Zavřeno

Staňte se členem Klubu přátel YMCA Setkání

Naše činnost je podporována dotacemi MPSV, granty YMCA v ČR, a dary soukromých dárců. Vzhledem k omezení dotací na činnost našeho sdružení vznikl na jaře roku 2011 Klub přátel YMCA Setkání.

Členem klubu se může stát každý člověk, který chce podpořit naši naší činnost v této těžké době. Věříme, že se nám společně podaří stabilizovat finanční situaci sdružení. Své příspěvky můžete posílat trvalým příkazem, složenkou nebo jakýmkoli dalším způsobem na účet sdružení:

číslo účtu:
variabilní symbol (VS):
konstatní symbol (KS):
specifický symbol (SS):
2400465447/2010
rodné číslo muže
0558
022

Ve zprávě pro příjemce uvádějte své jméno. Potvrzení o přijetí daru budeme posílat v lednu 2012. 

Děkujeme za vaši podporu.