Menu Zavřeno

Všechny Letní kurzy Manželských setkání 2024 v ČR

Kurz je zaměřený na obnovu a prohloubení vztahů mezi manžely a v rodině. Účastnit se mohou manželské páry každého věku. Na programu jsou témata manželská krize, komunikace, rozdíly mezi mužem a ženou, sebevědomí, odpuštění, naplňování potřeb a sexualita. Účast na tomto kurzu je příležitostí k obnovení vztahu a posílení partnerské lásky, k výměně zkušeností i k duchovnímu povzbuzení. Je možné s sebou vzít i děti, pro které je připraven program. Celý týden probíhá v přátelském, ekumenickém duchu a je otevřený všem. Kurzů Manželských setkání se v ČR zúčastnilo již více než 8 000 manželských párů.

Kurzy se stejným obsahem se konají:

30. 6. – 7. 7. 2024 Kroměříž, pořádá YMCA Setkání
Přihlášky a bližší informace: www.setkani.org/akce, nebo Markéta Zelinková, YMCA Setkání, Teyschlova 14, 635 00 Brno, e-mail: kancelar@setkani.org mobil: 777 131 575

13. – 20. 7. 2024 Velehrad, pořádá Centrum pro rodinu a soc. péči z.s.,
Přihlášky a bližší informace: www.prorodiny.cz nebo Lenka Putzlacherová, CPR Ostrava, Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava, e-mail: lputzlacherova@prorodiny.cz, mobil: 736 185 701

20. – 27. 7. 2024 Volyně, pořádá Šance pro manželství z.s.
Přihlášky a bližší informace: www.manzelskasetkani.cz, nebo Jana Nejezchlebová, mobil: 737 961 421
e-mail: info@manzelskasetkani.cz

9.- 17. 8. 2024 Kroměříž, pořádá YMCA Familia
Přihlášky a bližší informace: www.familia.cz, nebo YMCA Familia, Lucemburská 7, 130 00 Praha 3;
kontaktní osoba: Carlos Plechl, mobil: 606 745 048; e-mail: ms@familia.cz, sekretariat@familia.cz

27. 7. – 3. 8. 2024 Manželská setkání 50+, Vranov u Brna
Pořádá Centrum pro rodinu Vysočina, www.centrumrodin.cz
Kontakt: Jana Švíková, jana@svika.eu, petr@svika.eu, tel. 724 295 234
Kurz je určen pro manželské páry v druhé polovině života, včetně vdov a vdovců i jednotlivců, jejichž partner už nemůže ze zdravotních či jiných důvodů absolvovat týdenní program mimo svůj domov.

Přílohy