Menu Zavřeno

Manželská setkání

Manželská setkání jsou iniciativou křesťanských manželů, kteří usilují o obnovu, zlepšení a upevnění vztahů v manželství a rodině. Zároveň vytvářejí společenství manželů a rodin, ve kterém se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Opírají se o přesvědčení, že právě hloubka a kvalita vzájemných vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek dosažení lidského štěstí. Při této činnosti vychází z dlouholeté zkušenosti helsinské YMCA s programem „Směřujeme k lepšímu manželství“, který úspěšně rozvíjí již od roku 1973. První český pár se mohl seznámit s jeho obsahem na letním manželském kurzu ve Finsku v roce 1987. Po dvou letech příprav se v létě roku 1989 uskutečnil první manželský kurz u nás a odstartoval tak neoficiálně vznik Manželských setkání v Československu. Od té doby se kurzů MS v naší zemi zúčastnilo více než 7 000 manželských párů.

Aktuální informace


Informace o letních kurzech Manželských setkání pořádaných v ČR v roce 2024.


YMCA Setkání vás zve na oblíbený týdenní kurz pro manželské páry v Kroměříži.


Drazí přátelé, srdečně vás zveme na víkendovou „Jarní obnovu“, KDY: 22.–24.3. 2024 která je součástí celoročního cyklu Manželská setkání 2023/2024. Přihlásit se můžet ...


Podzimní obnova Manželských setkání, určená přednostně párům, které se zúčastnily Letního kurzu v roce 2023, se koná v Kroměříži na Pavlákově 20.-22. října 2023.

Nejnovější příspěvky z galerie


Víkendová Jarní obnova je součástí celoročního cyklu Manželská setkání 2023/24. Setkali jsme se v Kroměříži o víkendu 22. – 24. března 2024.

Tradiční duchovní víkend pro VPS v Komunitě Blahoslavenství.

Srdečně vás zveme na seminář VPS 2. Můžete se v něm těšit na vzájemné sdílení, večerní slavení a rituál Krista Krále s Honzou Šlachtou.

Víkendová Podzimní obnova je součástí celoročního cyklu Manželská setkání 2023/24. Její hlavní náplní je obnovení a rozšíření toho, co jsme přijali na letním kurzu.Poznejte SetkáníZveme Vás i na jiné naše akce:

ONLINE PŘIHLÁŠKA Dobrodruzi, badatelé, objevitelé, cestovatelé, přátelé zvu vás na víkend pro tatínky a děti (6-13 let), ve kterém se necháme inspirovat životem českého zahradníka, cestovatele a jednoho z prvních …
ONLINE PŘIHLÁŠKA Cestovatelé, objevitelé, dobrodruzi, botanici i nebo prostě jen milovníci přírody…. POJĎME OBJEVOVAT KRKONOŠSKÉ ČUMÁČKY A ZOBÁČKY! Zvu vás na další dobrodružný, objevitelský, …

YMCA Setkání

 Martin Šmídek   19. 12. 2010

je spolkem zaměřeným na obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině jako základu rozvoje jednotlivce i zdravé společnosti. Sdružení pořádá programy pro manžele, rodiče s dětmi, muže a ženy, mládež i celé rodiny.

Členové a příznivci sdružení vytváří společenství manželů a rodin, ve kterých se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Vychází z přesvědčení, že kvalita vzájemných vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek plnohodnotného lidského života.

Naše činnost je podporována granty YMCA v ČR, a dary soukromých dárců.

I Vy můžete podpořit naši činnost finančním příspěvkem na účet: 
2400465447/2010 -  Hlavní účet a program Manželská setkání
2000465448/2010 - Dům setkání Albeřice    

Děkujeme.