Menu Zavřeno

Letní kurzy Manželských setkání 2021

Kurz je zaměřený na obnovu a prohloubení vztahů mezi manžely a v rodině. Účastnit se mohou manželské páry každého věku. Na programu jsou témata manželská krize, komunikace, rozdíly mezi mužem a ženou, sebevědomí, odpuštění, naplňování potřeb a sexualita. Účast na tomto kurzu je příležitostí k obnovení vztahu a posílení partnerské lásky, k výměně zkušeností i k duchovnímu povzbuzení. Je možné s sebou vzít i děti, pro které je připraven program. Celý týden probíhá v přátelském, ekumenickém duchu a je otevřený všem. Kurzů Manželských setkání se v ČR zúčastnilo již více než 7 000 manželských párů.

Kurzy se stejným obsahem se konají:

Olomouc, Kroměříž, Albeřice 3. – 10 .7. 2021, pořádá YMCA Setkání
Přihlášky a bližší informace: www.setkani.org/akce, nebo Markéta Zelinková, YMCA Setkání, Teyschlova 14, 635 00 Brno, e-mail:  kancelar@setkani.org mobil: 777 131 575

Velehrad, 10. – 17. 7. 2021, pořádá Centrum pro rodinu a soc.péči z.s., Přihlášky a bližší informace: www.prorodiny.cz, nebo Lenka Putzlacherová, CPR Ostrava, Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava, e-mail: lputzlacherova@prorodiny.cz, mobil: 736 185 701

Blatná, 17.- 24. 7. 2021, pořádá Šance pro manželství z.s.
Přihlášky a bližší informace: www.manzelskasetkani.cz, nebo Jana Nejezchlebová, mobil: 737 961 421 e-mail: info@manzelskasetkani.cz

Monínec a Praha Hradčany, 13.- 21. 8. 2021, pořádá YMCA Familia
Přihlášky a bližší informace: www.familia.cz, nebo YMCA Familia, Lucemburská 7, 130 00 Praha 3; kontaktní osoba: Carlos Plechl mobil: 606 745 048; e-mail: ms@familia.cz, sekretariat@familia.cz

Manželská setkání 50+, 31. 7. – 7. 8. 2021 ve Vranově u Brna
Pořádá Centrum pro rodinu Vysočina, www.centrumrodin.cz
Kontakt: Jana Švíková, svikova@centrumrodin.cz, tel. 724 295 234
Kurz je určen pro manželské páry, vdovy i vdovce v druhé polovině


Přílohy