Menu Zavřeno

Letní kurz Manželských setkání 2022 v Kroměříži

Zveme vás na Letní kurz Manželských setkání 2022. Letošní kurz se uskuteční na tradičním místě v Kroměříži na internátě SŠHS Pavlákova.

V příloze je pozvánka s přihláškou, najdete v nich potřebné informace. Další informace najdete zde.

Pokud se rozhodnete přijet, přihlášku si vytiskněte, čitelně vyplňte, podepište a pošlete ji co nejdřív naskenovanou na adresu: kancelar@setkani.org.

Nebo ji můžete poslat poštou na adresu: Markéta Zelinková, Teyschlova 14, 635 00 Brno.

Přílohy