Menu Zavřeno

2017-11-25 Seminář pro VPS/PPS Manželských setkání

Aspekty služby VPS/PPS

Víme, jak je těžké sloužit a pomáhat druhým, když tak často potřebujeme ještě pomoc nebo povzbuzení my samotní. Právě proto je toto víkendové setkání určené jenom nám VPS / PPS-kám, abychom načerpali novou sílu, radost nebo moudrost, podle toho co potřebujeme a dokážeme si navzájem předat.

Velmi si vážíme Vaší práce a služby pro druhé, bez které by Manželská setkání nemohla být a mnoho manželských párů by nikdy nedostalo příležitost ke změně a růstu jako kdysi my.

Nelze však jenom dávat, je potřeba si z času na čas také odpočinout a načerpat. Přijeďte a přijměte tento víkend jako příležitost pro Vaši osobní obnovu a povzbuzení. Je to také nádherná příležitost k setkání a neformálnímu sdílení s přáteli, ostatními VPS / PPS-kami, na které obvykle není dost času.

A protože jsme všichni součástí velkého příběhu – dějin spásy – a spolupráce na díle Manželských setkání nás spojuje, dovolujeme si Vás všechny pozvat po 10 letech na společné setkání ze všech kurzů MS, které mají společný počátek v roce 1989, kdy proběhl nultý ročník MS v Kokorech.

I tentokrát je pro Vás připravený pestrý a zajímavý program, ve kterém je prostor jak pro společnou modlitbu, ztišení, vzájemné sdílení a výměnu zkušeností, tak i pro nová témata, zopakování některých starých, odpočinek nebo čas jenom pro Vás dva. Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme plnost Boží blízkosti ve Vašich srdcích i rodinách.

Foto: Pavel Zacha (pro zobrazení klikněte na obrázek)