Menu Zavřeno

2009-07-05 Manželská setkání 2009 Kroměříž – Nemocnice u zámku

Kurz je zaměřený na prohloubení vztahů mezi manžely a v rodině. Účastnit se mohou manželské páry každého věku. Je možné s sebou vzít i děti, pro které je připraven poutavý prázdninový program. Kurzů Manželských setkání se u nás zúčastnilo více než 4 000 manželských párů. Účast na tomto kurzu je velkou příležitostí pro manžele k obnovení a posílení vzájemné lásky, k výměně zkušeností i k duchovnímu povzbuzení. Více informací naleznete zde.

Obsahem přednášek jsou témata:

 1. Krize v manželství,
 2. Křesťanské manželství a priority,
 3. Zdravé sebevědomí,
 4. Odpuštění,
 5. Rozdíly mezi mužem a ženou,
 6. Základy komunikace,
 7. Vzájemné porozumění,
 8. Vyjadřování pocitů,
 9. Naplňování potřeb,
 10. Sexualita,
 11. Pozornosti a romantika.

Přednášejí manželské páry, které nabízejí svědectví z vlastního života. Vedoucí skupinky jsou manželé, kteří se už kurzu zúčastnili a pomáhají ostatním. Podmínkou přihlášení na kurz je ochota účastníků zúčastnit se celého společného programu. Do programu je zařazen kromě společné práce i čas pro odpočinek a sdílení.

Fotografie Zdeněk Horák (pro zobrazení klikněte na obrázek)