Menu Zavřeno

2008-10-18 Podzimní obnova Kroměříž

Víkendová akce „Podzimní obnova“ je součástí celoročního cyklu Manželská setkání 2008/2009. Její hlavní náplní je obnovení a rozšíření toho, co jsme přijali na letním kurzu. Setkáme se s našimi přáteli ze skupinky i dalšími, abychom se sdíleli a povzbudili. Opět se setkáme také v duchovním společenství Božích dětí k načerpání dalšího požehnání. Více informací najdete zde.

Pátek, 17. října 2008
17.00 – 19.00 Příjezd, registrace
18.00 – 19.00 Večeře
19.15 – 20.00 Setkání VPS
20.00 – 20.45 Zahájení. Společná modlitba
21.00 – 22.00 Setkání ve skupinkách (Sto dnů od léta)

Sobota, 18. října 2008
07.30 – 08.00 Ranní modlitba
08.00 – 08.45 Snídaně
08.45 – 10.30 Jana Ungrová: O modlitbě – aneb mezi hromy a blesky
10.30 – 12.00 Práce ve skupinách
12.00 – 13.00 Oběd
13.00 – 14.30 Odpolední volno
14.30 – 15.45 Jiří a Ludmila Lněničkovi: Muž a žena v křesťanském manželství
15.45 – 18.00 Práce ve skupinách
18.00 – 19.00 Večeře
19.00 – 20.00 Schůze VPS
20.00 – 21.30 společný večerní program

Neděle, 19. října 2008
07.30 – 08.00 Ranní modlitba
08.00 – 08.45 Snídaně
08.45 – 10.15 P. Martin Vařeka: Rozlišování a očišťování našich motivací
10.15 – 11.00 Práce ve skupinách
11.00 – 11.50 Mše svatá
11.50 – 12.00 Ukončení a společné rozloučení
12.00 – 13.00 Oběd

Foto: Zdeněk Horák (pro zobrazení klikněte na obrázek)