Menu Zavřeno

2018-11-01 Duchovní cesta do Izraele

Jedná se o duchovní cestu, jejímž cílem je poznat a zažít zemi spojenou s dějinami židovského národa, životem Ježíše Krista a působením prvotní církve. Setkání s pátým evangeliem – jak Svatou zemi označuje i Benedikt XVI. – lze uskutečnit různým způsobem. Náš způsob nebude spočívat v uspěchaných návštěvách jednoho biblického místa za druhým, nýbrž v pozvolném pronikání do biblické krajiny, do geografie Boží cesty s člověkem. Z pouště starozákonních proroků přes Betlém a Galileu dorazíme v pátek odpoledne do Jeruzaléma, abychom na místě prožili své osobní velikonoce. Naším prvotním cílem nebudou jednotlivá svatá místa, ale cesta, jejíž cíl i počátek leží v Jeruzalémě.

Foto: Luboš Imramovský (pro zobrazení klikněte na obrázek)

  • 1. den – neděle: večerní bohoslužba na začátek duchovní cesty v jednom z pražských kostelů
  • 2. den – pondělí: přílet na letiště Ben Gurion v Tel Avivu časných ranních hodinách, první mše sv. ve Svaté zemi uprostřed pouště, jednoduchá pikniková snídaně v poušti, přejezd do Jordánského údolí, procházka k mnišským pouštním příbytkům – seznámení se s mnišskou pouštní tradicí, prohlídka Kumránu (duchovní pozadí novozákonní doby, sekta esénů, vykopávky, jeskyně s kumránskými svitky od Mrtvého moře), polední pauza v Kumránu, odjezd do národního parku Ein Gedi, putování národním parkem Ein Gedi k Davidovu vodopádu, možnost vykoupání v Mrtvém moři, nocleh v Judské poušti
  • 3. den – úterý: ranní modlitba v poušti, návštěva tradičního místa Ježíšova křtu v Jordánu (Betanie za Jordánem), příležitost k obnově křestních slibů, odjezd do Betléma, prohlídka Betléma (chrám Narození Páně, Mléčná jeskyně, kostel sv. Kateřiny), odjezd na pole Pastýřů, návštěva a prohlídka pole Pastýřů a kaple Andělů, mše sv., příležitost k nákupu výrobků z olivového dřeva, ubytování, večeře a nocleh v hotelu v Betlémě
  • 4. den – středa: možnost účasti na mši sv. v jeskyni Narození v časných ranních hodinách, snídaně, odjezd do Nazaretu, prohlídka Nazaretu (bývalá synagoga, bazilika Zvěstování, chrám sv. Josefa – sv. Rodiny), odjezd do Kány Galilejské, bohoslužba slova spojená s možností obnovy manželských slibů v kostele Zázraku, ubytování, večeře a nocleh v Nazaretu
  • 5. den – čtvrtek: ranní modlitba v poutním domě, odjezd na horu Blahoslavenství, prohlídka areálu a kostela Blahoslavenství, přejezd do Kafarnaum, prohlídka areálu s jeho archeologickými vykopávkami, odjezd k hoře Tábor, pěší výstup na horu Tábor (pro méně fyzicky zdatné výjezd vozidly taxi), piknik na hoře Tábor, prohlídka baziliky Proměnění Páně, mše sv. na hoře Tábor, příjezd do Nazaretu, společná večeře v poutním domě, fakultativní účast na eucharistické adoraci se zpěvy v bazilice Zvěstování
  • 6. den – pátek: odjezd z Nazaretu do Jeruzaléma podél Jordánu, pěší putování údolím potoku Cedron do Getsemanské zahrady, prohlídka baziliky Všech národů, návštěva židovské páteční bohoslužby v synagoze, po večeři procházka nočním jeruzalémským Starým městem bez výkladu – sabat v Jeruzalémě, nocleh v Jeruzalémě
  • 7. den – sobota: po snídani celodenní prohlídka Starého města, jeho čtvrtí, zdí, bran a kostelů, hory Sion s bazilikou Zesnutí, Večeřadlem a Davidovou hrobkou, Zdi nářků, křížové cesty (Via dolorosa) a chrámu Božího hrobu, odpoledne možnost duchovního programu na jednotlivých zastaveních křížové cesty, večeře a nocleh v Jeruzalémě
  • 8. den – neděle: účast na mši sv. v chrámu Božího hrobu v brzkých ranních hodinách, prohlídka Chrámové hory (v závislosti na politické situaci), výjezd ke kapli Nanebevstoupení Páně na Olivové hoře a zakončení duchovního programu cesty, návrat do místa ubytování přes Staré Město, přílet do Prahy

Foto: Anička Valová (pro zobrazení klikněte na obrázek)

Obnova křestních slibů u Jordánu – foto: Luboš Imramovský (pro zobrazení klikněte na obrázek)