Menu Zavřeno

Přihláška na Letní kurz MS 2023

2.-9. červenec 2023, Kroměříž

Vyplněním tohoto formuláře se závazně přihlašujeme k účasti na Manželských setkáních, která se uskuteční ve dnech 2.-9. 7. 2023 v Kroměříži. Vyplněné údaje slouží pouze pro vnitřní potřebu organizátorů kurzu MS, nejsou poskytovány cizím osobám ani institucím.
Pro vaši spokojenost během kurzu je nezbytné, abyste dotazník pečlivě a pravdivě vyplnili.
Podrobnější informace vč. způsobu platby najdete v pozvánce.

Muž

Pokud zaškrtnete, na tento email bude zasláno potvrzení a další instrukce.
//
Nebo číslo cestovního dokladu
Povolání, zaměstnání

Žena

Rodné příjmení
Pokud zaškrtnete, na tento email bude zasláno potvrzení a další instrukce.
//
Nebo číslo cestovního dokladu
Povolání, zaměstnání

Společné informace

//
Pokud ano, počet.
Pokud ano, počet.
Pokud jste byli na jiných kurzech MS - kde a v kterém roce.

Děti

Prosíme uveďte všechny Vaše děti, každé samostatně, i když je nebudete brát s sebou na kurz. Pokud konkrétní dítě přihlašujete na kurz, použijte k tomu zaškrtávací pole vedle řádku u tohoto dítěte.

Jednotlivé údaje oddělte čárkami. Do poznámky uveďte případné alergie, nemoci a pod.)
Jednotlivé údaje oddělte čárkami. Do poznámky uveďte případné alergie, nemoci a pod.)
Jednotlivé údaje oddělte čárkami. Do poznámky uveďte případné alergie, nemoci a pod.)
Jednotlivé údaje oddělte čárkami. Do poznámky uveďte případné alergie, nemoci a pod.)
Jednotlivé údaje oddělte čárkami. Do poznámky uveďte případné alergie, nemoci a pod.)
Jednotlivé údaje oddělte čárkami. Do poznámky uveďte případné alergie, nemoci a pod.)
Pokud potřebujete přihlásit více dětí, použijte k tomu prosím poznámku na konci formuláře.

Vyplněním této přihlášky dáváme výslovný souhlas s použitím uvedených osobních údajů a fotografií z akce pro potřeby organizace akce v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a zákonem č. 101/2000 Sb. ČR. Na našem webu naleznete podrobnou informaci o zpracování osobních údajů v YMCA Setkání
Současně souhlasím s tím, že pořadatel MS je oprávněn dokumentovat průběh – pořizovat foto, audio, video záznamy a tyto materiály použít pro účely další propagace MS.
Potvrzuji, že jsem byl upozorněn, že není možné se účastnit pouze části kurzu, že kurz není určen osobám závislým na alkoholu, drogách nebo jiných omamných látkách, ani osobám zatíženým neukončenou nevěrou, těžkou duševní nemocí či jiným omezením, která neumožňují zapojit se plně do programu. Osoby duševně nemocné se mohou zúčastnit kurzu pouze se souhlasem svého ošetřujícího lékaře nebo psychoterapeuta, v případě nejasností po konzultaci s vedením kurzu.
Odesláním tohoto formuláře a prohlašuji, že jsem si plně vědom, že pořadatel neodpovídá za škody a újmy, které by mně/nám mohly vzniknout v souvislosti s nedodržením těchto zásad účasti na kurzu a veškerá rizika v takovém případě přebíráme na sebe.